Υπηρεσίες / Προϊόντα

→ Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφερόμενων Aντικειμένων

Η Direct Courier δίνει την παρακάτω δυνατότητα ασφάλειας αντικειμένων με αξία σε περίπτωση που κατά την μεταφορά υπάρξει απώλεια η καταστροφή τους.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ: Κάλυψη κόστους αναπαραγωγής και αντικατάστασης των απολεσθέντων ή καταστραφέντων . Μέχρι ποσού 49,35 €

ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ: Κάλυψη κόστους του περιεχομένου από απώλεια , ολική καταστροφή , αλλοίωση , μερική βλάβη .Μέχρι του ποσού 220,00 €

ΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ: Πλήρη κάλυψη του περιεχομένου μέχρι ποσού δηλωμένης αξίας για απώλεια , μερική ή ολική καταστροφή , εφόσον τα δέματα είναι συσκευασμένα επαρκώς και με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα . 

 

DIRECT COURIER SERVICES
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 83-18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. 210 9923900 - Fax 210 9924410 - email: directcourier@directcourier.gr

design by specs.gr