Υπηρεσίες / Προϊόντα

→ Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Εξωτερικού

Η Direct Courier σας παρέχει μέσω αξιόπιστων συνεργατών , υπηρεσίες εξωτερικού , ώστε να στέλνετε η να λαμβάνετε τις αποστολές από όλο τον κοσμο με ασφάλεια και αξιοπιστία.

√ Υπηρεσία Net Express.

Αποστολές σε Αλβανία ,Βουλγαρία και Κύπρο με πολύ οικονομικές χρεώσεις .

√ Υπηρεσία World Express

Επείγουσες αποστολές προς το διεθνές δίκτυο με προνομιακές χρεώσεις.

√ Υπηρεσία Europe 5

Αποστολές προς και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 2 με 5 ημέρες παράδοσης με ιδιαίτερα χαμηλή χρέωση

√ Υπηρεσία Ασφάλειας Αποστολών Στο Εξωτερικό

Παρέχεται κάλυψη κατά απώλειας ή ζημίας μέχρι 1000€ με ασφάλιστρο 15€ ανά αποστολή Κάθε αποστολή με δηλωμένη αξία άνω των 1000 € μπορεί να ασφαλισθεί με μία πρόσθετη επιβάρυνση 1,5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας.

√ Χρήσιμες πληροφορίες

Οι υπηρεσίες World Express και World Import Express επιβαρύνονται με επίναυλο καυσίμων ως ποσοστό επί των χρεώσεων (12% από 1η Μαρτίου 2011) Τυχόν τροποποίηση του επίναυλου θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μας. 

 

DIRECT COURIER SERVICES
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 83-18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. 210 9923900 - Fax 210 9924410 - email: directcourier@directcourier.gr

design by specs.gr